Om Finanskartan

Finanskartan beskriver olika aktörer i det finansiella systemet och hur de samverkar – i normalläge och i finansiell oro. Den är en översiktlig faktabank för frågor om finansiell stabilitet.

Syftet med Finanskartan är att bidra till ökad kunskap om det finansiella systemet och hur det hålls stabilt. Den vänder sig till i första hand till journalister, studenter och intresserad allmänhet.

Kartan har tagits fram inom FSPOS, som är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn.

 

Det finansiella systemet

Det finansiella systemet har tre huvuduppgifter: omvandla sparande till finansiering, hantera risker och förmedla betalningar. Dessa funktioner är centrala för att samhällsekonomin ska fungera och växa. 

Läs mer om systemet och finansiell stabilitet.

FSPOS

Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn. FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera.

Läs mer på fspos.se  

Omvärlden

Det svenska finansiella systemet påverkas av vad som sker globalt. Läs mer om hur. Världskarta, Illustration