Finanskartan beskriver aktörer och relationer i det svenska finansiella systemet

Riksdagen
Regeringen
Finans-
departementet
Riksbanken
Riksgälden
Finans-
inspektionen
Banker
Företag &
Hushåll
Försäkrings-
bolag

Det finansiella systemet

Det finansiella systemet har tre huvuduppgifter: omvandla sparande till finansiering, hantera risker och förmedla betalningar. Dessa funktioner är centrala för att samhällsekonomin ska fungera och växa. 

Läs mer om systemet och finansiell stabilitet.

FSPOS

Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn. FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera.

Läs mer på fspos.se  

Omvärlden

Det svenska finansiella systemet påverkas av vad som sker globalt. Läs mer om hur. Världskarta, Illustration